Rodzinny rajd samochodowy

Pamiętacie ubiegłoroczny weekend cudów pod hasłem „Otwórzmy Serca”? Szykujcie się na kolejny! 

Na niedzielę, 24 marca, zaplanowano pierwszy Rodzinny Rajd Samochodowy „Otwórzmy Serca”, którego organizacji podjął się przy wsparciu miasta Klub Motorowy Winogrady (winogrady.com).

- To miejski rajd dla wszystkich. Zapraszamy całe rodziny. Gwarantujemy dobrą zabawę – mówi organizator rajdu Tomasz Wojciechowski. - Uczestnicy poruszają się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego. Skład minimalny załogi to kierowca i pilot. Nie ma przeszkód, żeby w samochodzie znajdowało się więcej osób.

Przed startem odbędzie się odprawa, podczas której zostaną wyjaśnione zasady posługiwania się itinererem, czyli zakodowanym opisem trasy i kartą drogową .

Koszt uczestnictwa to 20 zł od załogi.  Organizatorzy będą wdzięczni za większe wpłaty. Wszystkie zebrane pieniądze trafią do beneficjantów akcji „Otwórzmy serca”.


Wpisowe należy wpłacić na konto: 22 1140 2004 0000 3102 7471 5849. W tytule przelewu wpisać „RRS imię i nazwisko kierowcy”. Dopuszcza się płatność gotówką w dniu imprezy.

ZGŁOSZENIA przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres rrs@winogrady.com  
W zgłoszeniu proszę podać:
- imię i nazwisko kierowcy
- imię i nazwisko pilota
- markę pojazdu

Pytania należy kierować na adres rrs@winogrady.com  

Jak wygląda Itinerer? Wyjaśnia Tomasz Wojciechowski - LINK

 

Regulamin Rodzinnego Rajdu Samochodowego „Otwórzmy serca”

Cel imprezy:
Popularyzacja sportowych imprez i krzewienie zorganizowanych form turystyki motorowej. Doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, kultury motoryzacyjnej oraz zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także rywalizacji sportowej.

Organizator:
Klub Motorowy Winogrady na zlecenie Urzędu Miasta Kościan.

Uczestnictwo:
Udział w imprezie mogą brać zrzeszeni i niezrzeszeni posiadacze sprawnego, dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych pojazdu samochodowego. Uczestnikami są kierowca i pilot. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi.

Wpisowe:
Koszt uczestnictwa - 20 zł. od załogi. (można wpłacać więcej - Wszystkie zebrane pieniądze trafią do beneficjantów akcji „Otwórzmy serca” ). Kwotę należy wpłacić na konto: 22 1140 2004 0000 3102 7471 5849
W tytule przelewu wpisać „RRS imię i nazwisko kierowcy”
Dopuszcza się płatność gotówką w dniu imprezy.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie należy wysłać na adres rrs@winogrady.com 
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko kierowcy
- imię i nazwisko pilota
- markę pojazdu

Charakterystyka imprezy:
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia – 24.03.2019
Trasa została przygotowana w oparciu o regulamin Turystycznych Motorowych Mistrzostw
Polski 2019.
Nawierzchnia rajdu – asfalt, kostka brukowa, fragmenty nieutwardzone.
Długość trasy – 28km.
Dodatkowo – próba sportowa, test BRD
Start – Basen MOSIR Kościan – ul. Nacławska 84
Meta – Stadion Obra Kościan – ul. Wojciecha Maya 26

Program imprezy:
- 10:00 – przyjmowanie załóg
- 10:40 – odprawa zawodników
- 11:00 – start pierwszej załogi
- 13:30 – przewidywany wjazd na metę ostatniej załogi
- 15:00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Punktacja:
40pkt. - pobranie niewłaściwej wizy PKP (Punktu Kontroli Przejazdu)
20pkt - brak wizy PKP
1pkt. - za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia (maksymalny limit spóźnień – 20min)
0,1 pkt. - za każdą sekundę trwania próby SZ
5 pkt. - za błędną odpowiedź z testów BRD

Sprawy organizacyjne:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie. Wprowadzone zmiany zostaną podane w komunikacie przed startem. Protesty (tylko w formie pisemnej) przyjmowane będą przez 15 min. po ogłoszeniu bądź wywieszeniu wyników nieoficjalnych, po upływie tego czasu wyniki stają się oficjalne. Nie będą przyjmowane protesty zbiorowe.
Zawodnik wnoszący protest wpłaca kaucje 200 zł. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu, w przypadku nie uznania protestu kaucja przechodzi na rzecz organizatora imprezy.

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom. Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi są zabronione.
Zgłoszony przed startem skład załogi nie może ulec zmianie. Zamiana miejsc kierowcy i pilota skutkować będzie dyskwalifikacją.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy. Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy PZM, Organizatora, osób oficjalnych i innych uczestników. Odbycie prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.