Pomóż już dziś!

Możecie wspomóc wszystkich podopiecznych stowarzyszenia „Dać Pomoc”

  • przekazując jeden procent podatku : nr KRS 0000064865  
  • wpłacając datki na konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 37 8666 0004 0111 6513 2000 0001

Dziękujemy!